You are here

Outreach Activities

Outreach Activities

24/10/2018 - 19:00
Versió català / Versión castellano L’evolució és positiva o negativa per a l’espècie humana? El concepte evolució té associat un significat positiu, ja que les espècies necessiten evolucionar per sobreviure però, què significa realment evolució?...